วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ นายจีระพัฒน์ ศรีน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ เป็นประธานพิธีเปิด และมีนางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงเรียนท่าบ่อ