วันศุก​ร์ที่​ 8 กรกฎาคม​ 2565 กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ศาสนา​และ​วัฒนธรรม โรงเรียน​ท่าบ่อ​ได้​จัดโครงการ​คุณธรรม​นำความรู้​ "การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ" และถวายเทียนพรรษา​ ทำบุญ​จิตอาสาพัฒนาวัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา​และวันเข้าพรรษา​ ณ วัดเกษตร​ผล อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย​ ขอผลบุญครั้งนี้ดลบันดาล​ให้คณะคุณครู​ทุกท่าน ลูกๆนักเรียนทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ​ด้วยเทอญ สาธุ