★ ประกาศ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-09-16/14:32:44]
  ★ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคและผังห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-09-13/23:33:10]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรักษาความปลอดภัย(ขยายเวลารับสมัคร)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-09-01/21:20:02]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้าชั่วคราว (ขยายเวลารับสมัคร)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-08-23/13:33:12]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-08-16/17:07:38]
  ★ ประกาศ การจัดแข่งขันโครงงาน (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย Web Master [2022-07-21/09:12:02]
  ★ ประกาศ การจัดสรโอกาศการเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-07-11/09:10:10]
  ★ ประกาศ ผังห้องสอบและตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนท่าบ่อ
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-07-08/15:08:52]