★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-05-17/20:52:23]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-05-11/14:58:28]
  ★ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
      ข่าวโดย ฝ่ายงบประมาณ [2022-05-10/17:39:48]
  ★ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา การประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้า ในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ
      ข่าวโดย ฝ่ายงบประมาณ [2022-05-07/13:17:03]
  ★ ประกาศ เสนอยื่นของประมูลร้านค้าจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการโรงเรียนท่าบ่อ
      ข่าวโดย ฝ่ายงบประมาณ [2022-04-30/11:17:56]
  ★ ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-04-15/22:43:23]
  ★ ประกาศ รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าบ่อ ประจำปีการศึกษา 2565
      ข่าวโดย ฝ่ายวิชาการ [2022-04-15/22:42:59]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2022-04-01/09:25:34]