★ ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๖
      ข่าวโดย Web Master [2023-05-12/17:27:25]
  ★ ประกาศ รายชื่อนักเรียนเข้าค่ายปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-30/09:41:22]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-29/16:14:04]
  ★ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าบ่อ(ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-24/09:52:54]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-07/15:10:29]
  ★ ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565
      ข่าวโดย Web Master [2023-03-03/13:47:23]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-02-13/15:53:58]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-02-10/13:21:09]